logo32

«ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс» впроваджує Страхову діяльність (КВЕД 65.12 Інші  види страхування, крім страхування життя»)   згідно  вказаних у цьому розділі чинних безстрокових  Ліцензії  .

У формі обов’язкового :

Серія АЕ №198765 від 06.06.2013 р.
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Серія АЕ №198766 від 06.06.2013 р.
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Серія АЕ №198755 від 06.06.2013 р.
Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

Серія АЕ №198764 від 06.06.2013 р.
Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Серія АЕ №198769 від 06.06.2013 р.
Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Серія АЕ №198758 від 06.06.2013 р.
Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

У формі добровільного :

Серія АЕ №198757 від 06.06.2013 р.
Страхування від нещасних випадків

Серія АЕ №198756 від 06.06.2013 р.
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Серія АЕ №198761 від 06.06.2013 р.
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Серія АЕ №198763 від 06.06.2013 р.
Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)].

Серія АЕ №198759 від 06.06.2013р.
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Серія АЕ № 198763 від 06.06.13 р.
Страхування майна

Серія АЕ №198762 від 06.06.2013р.
Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Серія АЕ №198768 від 06.06.2013 р.
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Серія АЕ №198767 від 06.06.2013 р.
Страхування фінансових ризиків

Серія АЕ №198760 від 06.06.2013 р.
Страхування медичних витрат