logo32

2016

Баланс ПрАТ СК Український фінансовий альянс станом на 31.12.2014 р.

Інформація про Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український фiнансовий альянс"згідно ч. 4 ст. 121 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  від 29.12.2015

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Звіт про власний капітал за 2016 рік

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності на 31.12.2016 року

Аудиторський висновок щодо річних звітних даних страховика на 31.12.2016року

Примітки до фінансової звітності за 2016 рік

Публікація фінансової звітності за 2016 рік

Звіт про корпоративне управління за 2016 рік

 

 2017

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика на 31.12.2017 року

Примітки до фінансової звітності за 2017 рік

Публікація фінансової звітності за 2017 рік

Звіт про корпоративне управління за 2017 рік

2018

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік

Звіт про управління за 2018 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

Звіт з надання впевненості за 2018 рік

Звіт незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності за 2018 рік

Звіт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості за 2018 рік

2019

Звіт про корпоративне управління за 2019 рік

Звіт про управління за 2019 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Примітки до фінансової звітності за 2019 рік

Звіт з надання впевненості незалежного аудитора щодо звітних даних страховика за 2019 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2019 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності станом на 31.12.2019 року

2020

Звіт про корпоративне управління за 2020 рік

Звіт про управління за 2020 рік 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік
Незалежний звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика