logo32

Страхування медичних витрат

 Договори страхування медичних витрат  укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082386 від 17.07.2006 року та відповідно до "Правил добровільного страхування медичних витрат" , які діють в СК «Український фінансовий альянс».

  Об'єктом страхування  є майнові інтереси, пов'язані із здоров'ям Застрахованої особи.

  Страховими випадками  є звернення Застрахованої особи під час дії Договору страхування до медичного закладу з переліку медичних закладів або Асистуючої компанії, які передбачені Договором страхування, у зв'язку з гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання або травмою, отруєнням, іншими наслідками нещасного випадку, з метою одержання медичної допомоги та медичних послуг у межах та обсязі Програм медичного страхування, що передбачені Договором страхування; звернення спадкоємців Застрахованої особи у разі її смерті під час знаходження на лікуванні в медичному закладі у зв’язку з необхідністю покриття витрат, пов’язаних з репатріацією тіла Застрахованої особи.

Договором страхування можуть бути передбачені наступні Програми медичного страхування:

Програма "А" - "Лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах".
На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при амбулаторно-поліклінічному лікуванні, у тому числі, при лікуванні в умовах денного стаціонару.

Програма "В" - "Планове лікування в умовах стаціонару".
На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при стаціонарному лікуванні у відділеннях загального профілю та спеціалізованих відділеннях.

Програма "С" - "Екстрена стаціонарна медична допомога".
На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги, яка була надана Застрахованій особі в умовах стаціонару у разі гострих захворювань, травм, опіків, отруєння, переохолодження, обмороження та інших раптових захворювань.

Програма "D” – “Хірургічне втручання".
На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, наданих Застрахованій особі при проведенні хірургічних операцій у відділеннях загального профілю та спеціалізованих відділеннях;

Програма "Е" - "Стоматологія".
На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги, яка була надана Застрахованій особі лікарем-стоматологом. Примітка. Програма “Стоматологія” передбачається у Договорі страхування тільки у комплексі з будь-якою іншою Програмою медичного страхування.

Програма "F" - "Невідкладна медична допомога".
На умовах цієї Програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги, яка була надана Застрахованій особі загальнопрофільними або спеціалізованими бригадами швидкої допомоги.

Програма “G” – “Страхування дітей”.
На умовах цієї програми Страховик гарантує виплату страхової суми (її частини) шляхом оплати вартості медичної допомоги та медичних послуг, що надаються дітям віком від 3 до 14 років на умовах обраної програми страхування (A,B,C,D,F).

Страхова сума грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума визначається за згодою сторін.

Розмір страхового внеску встановлюється в залежності від:

  • розміру страхової суми;
  • строку страхування;
  • рівня ризику та стану здоров'я;
  • обраних програм страхування.

Річний Страховий тариф − від 3,0%.