logo32

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

Страхування професійної відповідальності аудиторів. Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] здійснюється на підставі ліцензії Серія АЕ №198762 від 06.06.2013р.

Аудиторська діяльність, як правило, пов'язана з перевіркою складного фінансового документообігу. Страхування є одним з найбільш ефективних форм мінімізації можливих збитків аудитора внаслідок допущення ненавмисних помилок при здійсненні професійної діяльності аудитора.

Об’єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з ризиками його професійної відповідальності по обов’язках, які виникають внаслідок ненавмисних помилок (в т.ч. арифметичних), недбалості, упущень, допущених при складанні аудиторських висновків.

Подробнее...

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки

Договори страхування по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082338 та відповідно до Постанови КМУ № 1788 від 16.11.2002 року.

Договори страхування по обов’язковому особистому страхуванню працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082135 та відповідно до Постанови КМУ № 232 від 03.04.1995 року.

Подробнее...

Обов’язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Договори страхування по обов’язковому страхуванню відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082138 та відповідно до Постанови КМУ № 733 від 01.06.2002 року.

Договори страхування по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082338 та відповідно до Постанови КМУ № 1788 від 16.11.2002 року.

Подробнее...

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників зброї

Договори страхування по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082137 та відповідно до Постанови КМУ № 402 від 29.03.2002 року.

Договори страхування по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082338 та відповідно до Постанови КМУ № 1788 від 16.11.2002 року.

Подробнее...

Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

Договори страхування відповідальності перед третіми особами  укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082383 від 17.07.2006 року та відповідно до "Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)", які діють в СК «Український фінансовий альянс».

Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов`язані з відшкодуванням заподіяної Страхувальником шкоди (збитку) майну, життю та здоров'ю третіх осіб.

Страховим випадком є пред'явлення Страхувальнику третьою особою майнової претензії чи позову, заявлених відповідно до норм чинного законодавства України, про відшкодування збитків в зв'язку з подією, що трапилась в період дії Договору страхування, і наслідком якої стали смерть, тілесні пошкодження, збитки, завдані майну, життю та здоров'ю третьої особи.

Подробнее...

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Договори страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082384 від 17.07.2006 року та відповідно до "Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)", які діють в СК «Український фінансовий альянс».

Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його зобов’язанням відшкодувати шкоду, заподіяну ним життю та здоров’ю фізичних осіб, їх майну та майну юридичних осіб внаслідок ДТП.

Подробнее...

Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів

Договори страхування по обов’язковому страхуванню відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів укладаються на підставі Ліцензії АВ № 396467 та відповідно до Постанови КМУ № 1219 від 19.08.2002 року.

Подробнее...