logo32

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки

Договори страхування по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082338 та відповідно до Постанови КМУ № 1788 від 16.11.2002 року.

Договори страхування по обов’язковому особистому страхуванню працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082135 та відповідно до Постанови КМУ № 232 від 03.04.1995 року.

Договори страхування по обов’язковому особистому страхуванню від нещасних випадків на транспорті укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082136 та відповідно до Постанови КМУ № 959 від 14.08.1996 року.

Договори страхування по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082137 та відповідно до Постанови КМУ № 402 від 29.03.2002 року.

Договори страхування по обов’язковому страхуванню відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082138 та відповідно до Постанови КМУ № 733 від 01.06.2002 року.

Договори страхування по обов’язковому страхуванню врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082339 та відповідно до Постанови КМУ № 1000 від 11.07.2002 року.

Договори страхування по обов’язковому страхуванню відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів укладаються на підставі Ліцензії АВ № 396467 та відповідно до Постанови КМУ № 1219 від 19.08.2002 року.