logo32

Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

Договори страхування відповідальності перед третіми особами  укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082383 від 17.07.2006 року та відповідно до "Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)", які діють в СК «Український фінансовий альянс».

Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов`язані з відшкодуванням заподіяної Страхувальником шкоди (збитку) майну, життю та здоров'ю третіх осіб.

Страховим випадком є пред'явлення Страхувальнику третьою особою майнової претензії чи позову, заявлених відповідно до норм чинного законодавства України, про відшкодування збитків в зв'язку з подією, що трапилась в період дії Договору страхування, і наслідком якої стали смерть, тілесні пошкодження, збитки, завдані майну, життю та здоров'ю третьої особи.

Страхова сума (сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку) встановлюється за згодою сторін при укладенні Договору страхування.

Розмір страхового внеску залежить від наступних факторів:

  • страхової суми;
  • обраних страхових ризиків;

Страховий тариф – від 0,1%.