logo32

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Договори страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) укладаються на підставі Ліцензії АВ № 082384 від 17.07.2006 року та відповідно до "Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)", які діють в СК «Український фінансовий альянс».

Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його зобов’язанням відшкодувати шкоду, заподіяну ним життю та здоров’ю фізичних осіб, їх майну та майну юридичних осіб внаслідок ДТП.

Страховим випадком є пред’явлення Страхувальнику Потерпілими особами (третіми особами) претензій, заявлених згідно з нормами чинного законодавства України про відшкодування завданих їм збитків внаслідок раптової, непередбаченої, випадкової події в період дії Договору страхування при експлуатації засобу наземного транспорту, що належить Страхувальнику, в тому числі для перевезення, наслідком якої стало спричинення третім особам шкоди життю, здоров’ю або майну і з настанням якої виникає обов’язок Страховика зробити виплату страхового відшкодування цим третім особам.

Страхова сума визначається Страхувальником по узгодженню з Страховиком. За домовленістю Сторін в Договорі страхування можуть бути зазначені субліміти страхової суми, тобто граничний розмір страхового відшкодування на кожний окремий випадок. Наприклад, такі субліміти встановлюються окремо:

  • на страхування цивільної відповідальності на випадок заподіяння шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб;
  • на страхування цивільної відповідальності Страхувальника на випадок завдання збитків майну третіх осіб.

Річний Страховий тариф – від 0,25%.